Οι άνθρωποι μας

Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος είναι τεχνολόγος γεωπονίας με πολυετή εμπειρία στον κλάδο των Βιολογικών Προϊόντων. Από το 1998 έχει εργαστεί σε 3 Φορείς Πιστοποίησης ως επιθεωρητής, τεχνικός διευθυντής, διευθυντής πιστοποίησης και διευθυντής ανάπτυξης & διοίκησης. Επιπλέον, έχει δουλέψει ως σύμβουλος βιοκαλλιεργητών και ως εισηγητής σε επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στην Βιολογική Γεωργία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Από το 2002 έως το 2004 ήταν μέλος του συμβουλίου της IFOAM EU Group (Διεθνής Ομοσπονδία των Κινημάτων της Βιολογικής Γεωργίας) εκπροσωπώντας την Ελλάδα και παραμένει μέχρι σήμερα ενεργός στην IFOAM EU Group αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG AGRI) ως εμπειρογνώμονας.

Πραγματοποιεί διαλέξεις πάνω στην Βιολογική Γεωργία, την Αγορά των Βιολογικών Προϊόντων και τις Αρχές της Βιολογικής Παραγωγής σε συνέδρια, workshops και σεμινάρια και παράλληλα αρθρογραφεί σε περιοδικά και εφημερίδες.

Η Όλγα Γκόγκου είναι χημικός μηχανικός με M.Sc. στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ποιότητας. Έχει εργαστεί στον τομέα των τροφίμων στην Kerry’s Ingredients (Αγγλία) ως Υπεύθυνη Ποιότητας Παραγωγής και Εργοστασίου, στην ELBISCO (Ελλάδα) ως Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας και πρόσφατα στον φορέα ελέγχου & πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων Φιλική Πιστοποίησης Α.Ε. (Ελλάδα) ως Υπεύθυνη των Παρασκευαστικών Επιχειρήσεων. Είναι εμπειρογνώμονας στην Τεχνολογία Τροφίμων και στην νομοθεσία σχετικά με τα τρόφιμα, εισηγήτρια του ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) για την Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.


Ο Ευθύμιος Παρώνης είναι ζωοτέχνης και εργάζεται στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών από το 2002. Παράλληλα, είναι υπεύθυνος σε παραγωγικές και εργαστηριακές μονάδες ζώων. Δραστηριοποιείται στον κλάδο των Βιολογικών Προϊόντων από το 2000 έχοντας δουλέψει σε δύο φορείς πιστοποίησης και ελέγχου βιολογικών προϊόντων ως αξιολογητής και επικεφαλής επιθεωρητής μονάδων ζωικής παραγωγής. Επίσης, έχει απασχοληθεί ως ζωοτέχνης και σύμβουλος για θέματα διατροφής και υγιεινής των ζώων σε βιολογική πτηνοτροφική μονάδα.

Είναι εισηγητής του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια βίου Μάθησης) για επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στην Βιολογική Γεωργία, τη δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Η Ηρώ Βαγενά είναι γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής με M.Sc. στη Διαχείριση Περιβάλλοντος. Τα τελευταία 3 χρόνια εργάζεται ως επικεφαλής επιθεωρήτρια τρίτου μέρους σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας και συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης γεωργικής παραγωγής, ως επιθεωρήτρια σε συστήματα ασφάλειας τροφίμων και ως σύμβουλος επιχειρήσεων που εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης ποιότητας και συστήματα ασφάλειας τροφίμων. Από τον Μάρτιο του 2009 έως τον Αύγουστο του 2010 ήταν Υπεύθυνη Φυτικής Παραγωγής στον φορέα ελέγχου & πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων Φιλική Πιστοποίησης Α.Ε.

Είναι εισηγήτρια του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ, εγγεγραμμένη στον PrCert ως επιθεωρήτρια και μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes