Ανθρακικό Αποτύπωμα

Ds ConsultingΗ DS Consulting είναι επίσημος συνεργάτης της Carbon Trust Company από το Μάρτιο του 2011. Αναπτύσσουμε έργα υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος για προϊόντα και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή  “Footprint Expert Toolkit” της Carbon Trust και προετοιμάζουμε εταιρείες για την πιστοποίησή τους σύμφωνα με το Πρότυπο PAS 2050.

Η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με την επίδραση της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών στο περιβάλλον είναι πλέον σημαντική και η Νομοθεσία σε πολλές Χώρες αναπροσαρμόζεται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή η νέα τάση οδηγεί τις επιχειρήσεις στη μείωση των εκπομπών Αέριων Ρύπων του Φαινομένου του Θερμοκηπίου.

Γιατί χρειάζεται να υπολογίσω το Ανθρακικό Αποτύπωμα των προϊόντων και των υπηρεσιών μου;

Ο υπολογισμός του Ανθρακικού Αποτυπώματος ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, επιτρέπει σε μια επιχείρηση να αποκτήσει μια πολύ ακριβή και εικόνα της κατανάλωσης ενέργειας κατά μήκος όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας για την παραγωγή ενός αγαθού. Η Αποτύπωση του ισοδυνάμου Άνθρακα που καταναλώνει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, είναι ένα επιχειρηματικό εργαλείο το οποίο επιτρέπει να αναγνωριστούν όλες οι δυνατότητες εξοικονόμησης οικονομικών πόρων (κατανάλωση ενέργειας) και παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες ώστε να εξυπηρετείται ο σχεδιασμός και να λαμβάνονται οι επενδυτικές αποφάσεις με μεγαλύτερη ασφάλεια και καλύτερο αποτέλεσμα.

Γιατί χρειάζεται η Πιστοποίηση του Ανθρακικού Αποτυπώματος;

Η πιστοποίηση ενός έργου υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, παρέχει την ευκαιρία σε μια επιχείρηση να επικοινωνήσει ένα αξιόπιστο, ισχυρό και εξαιρετικά θετικό μήνυμα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τις. Η ευαισθητοποίηση του κόσμου για θέματα που αφορούν το περιβάλλον αυξάνει συνεχώς και οι καταναλωτές είναι πρόθυμοι να επιλέξουν ένα προϊόν που φέρει ένα σαφές θετικό περιβαλλοντικό μήνυμα σε σχέση με ένα αντίστοιχο προϊόν που δε φέρει παρόμοιους ισχυρισμούς. Πολλές εταιρείες Παγκόσμια, ήδη σχεδιάζουν και διαμορφώνουν τις σειρές προϊόντων τους προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, η πιστοποίηση (επαλήθευση από ένα Τρίτο Μέρος) επιτρέπει σε μια επιχείρηση να αναπτύξει μια επιτυχημένη, μακροπρόθεσμη και οικονομικά ανταγωνιστική σχέση με τους προμηθευτές της. Τέλος, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις απαιτούν από τους προμηθευτές τους να επιδεικνύουν πιστοποίηση ως απόδειξη της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης. Η πραγματική μείωση του Ανθρακικού Αποτυπώματος θεωρείται πλέον το μέλλον στην πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Ζητείστε περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με τους ειδικούς της DS Consulting στο 210 6199063 ή μέσω e-mail στο info@dsorganic.com

 

Η Carbon Trust είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία η οποία ιδρύθηκε από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου το 2001, ως απάντηση στην απειλή της Παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Η αποστολή της είναι να επιταχύνει τη μετάβαση της Χώρας σε μια Οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με τη μείωση των εκπομπών ρύπων των αερίων του θερμοκηπίου και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών προς αυτή την κατεύθυνση, συνεργαζόμενη με ιδιωτικές επιχειρήσεις και Κρατικούς Οργανισμούς. Το 2008 η Carbon Trust και το Defra (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και θεμάτων της Υπαίθρου του ΗΒ) συμμετείχε στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του Προτύπου PAS 2050 “Προδιαγραφή για την αξιολόγηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής  των προϊόντων και υπηρεσιών”, ένα αυτόνομο Πρότυπο, το οποίο δημοσιεύτηκε από το Βρετανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (BSI).
line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes