Πιστοποίηση (χρήση σήματος)

Επικοινωνήστε τις προσπάθειές σας με την πιστοποίηση της μείωσης του Ανθρακικού Αποτυπώματος των Προϊόντων και των Υπηρεσιών σας

Οι καταναλωτές θέλουν διαφάνεια σε ότι αφορά τους ισχυρισμούς των επιχειρήσεων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος και η ευαισθητοποίηση του κόσμου για την κλιματική αλλαγή, έχουν δημιουργήσει μια νέα ισχυρή τάση και την στροφή των επιχειρήσεων στο “πράσινο marketing”. Τα φαινόμενα όμως του “green washing” δηλαδή της οικολογικής εξαπάτησης των καταναλωτών όλο και πληθαίνουν. Για το λόγο αυτό η Carbon Trust ανέπτυξε το Σήμα Μείωσης του Ανθρακικού Αποτυπώματος (Carbon Reduction Label). Το Σήμα διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι η επιχείρηση που το χρησιμοποιεί στην επισήμανση και τη διαφήμιση των προϊόντων της έχει υπολογίσει τις συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους, και το πιο σημαντικό, έχει δεσμευτεί να μειώσει πραγματικά το Ανθρακικό Αποτύπωμα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Το Πρότυπο της Carbon Trust δεν προβλέπει μείωση του Ανθρακικού Αποτυπώματος με αντιστάθμιση του άνθρακα (carbon offsets) αλλά απαιτεί η επιχείρηση να αναλάβει δράσεις τέτοιες οι οποίες θα εξασφαλίσουν την μείωση των εκπομπών αερίων. Συνεπώς ο χρόνος και η προσπάθεια που επενδύει μια επιχείρηση για να μετρήσει, να πιστοποιήσει και να μειώσει το Ανθρακικό Αποτύπωμα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, απαιτούν αναγνώριση.  Χρησιμοποιώντας το Σήμα Μείωσης του Ανθρακικού Αποτυπώματος (Carbon Reduction Label), μια επιχείρηση μπορεί να επιδείξει δημόσια ότι διαχειρίζεται το ανθρακικό αποτύπωμα των προϊόντων της και ότι δεσμεύεται να το μειώσει με την πάροδο του χρόνου. Είναι επίσης ένας εξαιρετικός τρόπος να εμπλέξει η επιχείρηση και τους καταναλωτές στην δράση αυτή βοηθώντας τους να κάνουν οι ίδιοι περαιτέρω μειώσεις με τη χρήση των προϊόντων (ανακύκλωση).

Αποτελεσματικό δια μέσου πολλών μέσων προβολής

Οι περισσότεροι θεωρούν ότι το Σήμα Μείωσης του Ανθρακικού Αποτυπώματος αναφέρεται αποκλειστικά και μόνον στην επισήμανση των προϊόντων, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι/μέσα για να το χρησιμοποιήσετε, προκειμένου να διαφημίσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας:

  • Ενημερωτικά φυλλάδια/υλικό στα σημεία πώλησης των προϊόντων
  • Προβολή σε ιστοσελίδες, είτε του κατασκευαστή του προϊόντος είτε του παρόχου της πιστοποιημένης υπηρεσίας
  • Online κατάλογοι των μεταπωλητών των προϊόντων και άλλες ιστοσελίδες προβολής
  • Διαφήμιση, αλληλογραφία, έντυπα, κατάλογοι, επαγγελματικές παρουσιάσεις και άλλα προϊόντα marketing και πωλήσεων
  • Εγχειρίδια προδιαγραφών προϊόντων και υπηρεσιών – όπου μπορεί να γίνει και αναλυτική παρουσίαση της πιστοποίησης και των διαδικασιών που εφαρμόζει η επιχείρηση

Όλα βοηθούν στην ενίσχυση της εταιρικής σας φήμης, αποδεικνύοντας ότι τα προϊόντα σας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Η δέσμευση “μειώνω ή χάνω”

Η πιστοποίηση (με τη χρήση του σήματος μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος) περιλαμβάνει μια σημαντική προϋπόθεση κατά την οποία, η επιχείρηση δεσμεύεται να μειώνει το Ανθρακικό Αποτύπωμα των προϊόντων ή των υπηρεσιών της μέσα στα επόμενα 2 χρόνια από τη λήψη του πιστοποιητικού. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν καταφέρει να ικανοποιήσει αυτή την απαίτηση, χάνει ταυτόχρονα και την πιστοποίηση καθώς και την άδεια να χρησιμοποιεί το σήμα.

Ζητείστε περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με τους ειδικούς της DS Consulting στο 210 6199063 ή μέσω e-mail στο info@dsorganic.com
line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes