Εφαρμογές των Ενεργών Μικροοργανισμών στη Γεωργία

Εφαρμογές των Ενεργών Μικροοργανισμών στη Γεωργία Συγγραφέας: Γεώργιος Α. Δαουτόπουλος Εκδότης: Γεώργιος Δαουτόπουλος, Πεύκα, 2011, σελ. 238 Η σημερινή γεωργία στην πορεία του μετασχηματισμού της προς μια αειφορική μορφή, πρέπει να αντικαταστήσει τις χημικές εισροές με...
readmore

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes