Δημοσίευση των Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων από την 1η Ιανουαρίου 2013

Δημοσίευση των Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων από την 1η Ιανουαρίου 2013 Δημοσιεύτηκε στις 2 Μαϊου 2011 ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 426/2011ο ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 889/2008 και εισαγάγει την υποχρέωση των Κρατών Μελών να διατηρούν στη διάθεση του κοινού επικαιροποιημένους...
readmore

Η Βιολογική Γεωργία ως Σύστημα για την εφαρμογή πολιτικής

Η Βιολογική Γεωργία ως Σύστημα για την εφαρμογή πολιτικής Το IFOAM EU Group κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση για τη βιολογική γεωργία: «Βιολογική Γεωργία: προσέγγιση του συστήματος με στόχο την ανταπόκριση στην πρόκληση της αειφορίας“ Η αλλαγή του κλίματος, η απώλεια της...
readmore

Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την παροχή τεχνικών συμβουλών σχετικά με τη βιολογική παραγωγή

Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την παροχή τεχνικών συμβουλών σχετικά με τη βιολογική παραγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε τα μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την παροχή τεχνικών συμβουλών στον τομέα της βιολογικής παραγωγής και κατάρτισε το σχετικό εφεδρικό κατάλογο στις 28 Σεπτεμβρίου, 2010. Στόχος της...
readmore

Next Entries »

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes