Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιολογική γεωργία

Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιολογική γεωργία Η βιολογική γεωργία και η παραγωγή βιολογικών προϊόντων επηρεάζουν σημαντικά τον γεωργικό τομέα της ΕΕ. Μπορούν να εξασφαλίσουν μια εναλλακτική και προσανατολισμένη στην αγορά επιλογή για τους παραγωγούς γεωργικών...
readmore

Νέος Κανονισμός για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες

Νέος Κανονισμός για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες Δημοσιεύτηκε στις 21 Ιουνίου 2012 ο νέος Κανονισμός 508/2012 για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. Οι αλλαγές που περιγράφονται στον τροποποιητικό κανονισμό αφορούν κυρίως τους φορείς που είναι...
readmore

“Βιολογικές Ημέρες” στην Κύπρο

“Βιολογικές Ημέρες” στην Κύπρο Το IFOAM EU Group ανακοίνωσε την εκδήλωση “Βιολογικές Ημέρες στην Κύπρο” κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία περικλείει τρεις αυτοτελείς ημερίδες και θα πραγματοποιηθούν στις 24, 25 και 26...
readmore

Βιολογικά προϊόντα και μαζική εστίαση

Βιολογικά προϊόντα και μαζική εστίαση Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα δημοσίευσε μια αναφορά της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία παρουσιάζει την εμπειρία των 3 πρώτων ετών από την εφαρμογή του νέου Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 για τη Βιολογική Γεωργία και τα...
readmore

Κανονισμός για την παραγωγή βιολογικού οίνου

Κανονισμός για την παραγωγή βιολογικού οίνου Δημοσιεύτηκε στις 9 Μαρτίου 2012 ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 203/2012 ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την παραγωγή βιολογικών οίνων. Οι κανόνες για την παραγωγή...
readmore

« Previous Entries

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes