Οι υπηρεσίες μας

Η DS Consulting παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε παραγωγούς και επιχειρήσεις τροφίμων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Βιολογικών Προϊόντων. Η Βιολογική Γεωργία και η παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων διέπονται, παγκοσμίως, από πληθώρα διαφορετικών Προτύπων, Κανόνων, Κανονισμών τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο και πάντα σε συμφωνία με τους ισχύοντες γενικούς κανόνες για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων. Επιπλέον, η Αγορά των Βιολογικών Προϊόντων λειτουργεί σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες εμπορίου αλλά λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις αρχές και τη φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας αλλά και τις ευαισθησίες και τις υψηλές προσδοκίες των καταναλωτών.

Δείτε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας ανά τομέα στα links που ακολουθούν.

Από το 2011 παρέχουμε και υπηρεσίες σχετικές με την περιβαλλοντική διαχείριση και την επίδοση των παραγωγών και των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, υπολογίζουμε το Ανθρακικό Αποτύπωμα των Προϊόντων και των Υπηρεσιών, εφαρμόζοντας τα πιο σημαντικά Διεθνή Πρότυπα και τα πιο αξιόπιστα υπολογιστικά εργαλεία. Η DS Consulting είναι επίσημος συνεργάτης της Βρετανικής Carbon Trust, της μεγαλύτερης εταιρείας στον τομέα των υπηρεσιών για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και της εφαρμογής φιλοπεριβαλλοντικών τεχνολογιών σε Παγκόσμιο επίπεδο.

Η νέα μας Υπηρεσία, η μέτρηση του Ανθρακικού Αποτυπώματος, εφαρμόζεται σε κάθε βιομηχανικό κλάδο ανεξαρτήτως Τομέα ή του μεγέθους της επιχείρησης!

Μάθετε περισσότερα για…

το Ανθρακικό Αποτύπωμα Προϊόντων και Υπηρεσιών

.

Εταιρείες Τροφίμων & Παραγωγούς

.

.

Φορείς Πιστοποίησης

.

.

Άλλες Υπηρεσίες

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes