7η Παγκόσμια Σύνοδος για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Προϊόντων

7η Παγκόσμια Σύνοδος για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Προϊόντων Η κατανάλωση των αγαθών και των υπηρεσιών συμβάλλει σε ένα μεγάλο μέρος στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Απαιτούνται λοιπόν λύσεις αφενός για να βοηθηθούν οι εταιρείες προκειμένου να...
readmore

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes