Νομοθεσία

Αυτή η ιστοσελίδα ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση.

Η τελευταία αλλαγή ενσωματώθηκε στις 17 Ιουνίου 2015


Χρήσιμες πληροφορίες για την πλοήγηση στην «νομοθεσία των βιολογικών προϊόντων»:

μετάβαση στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς

.

.

  • Όλες οι ενοποιημένες εκδόσεις των κανονισμών (δηλαδή οι εκδόσεις που έχουν ενσωματώσει όλες τις τροποποιήσεις στη βασική πράξη) είναι υπέρ-συνδέσεις (hyperlinks) με έντονη γραφή (bold) και σας οδηγούν στο αντίστοιχο αρχείο pdf (adobe acrobat) στη δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Οι νέοι Κανονισμοί επίσης υπέρ-συνδεδεμένοι (hyperlinks) χωρίς έντονη γραφή και σας οδηγούν σε αρχείο pdf. Οι Κανονισμοί αυτοί παραμένουν στη σελίδα της νομοθεσίας μέχρι να ενσωματωθούν πλήρως στην αντίστοιχη βασική πράξη.
  • Όλοι οι κανονισμοί συνδέονται με το «Ευρετήριο της ΕΕ» όπου μπορείτε να δείτε τους κανονισμούς σε διάφορες μορφές (pdf, html κ.λ.π), το ιστορικό τους (προηγούμενες πράξεις, αναφορές κ.λ.π.) καθώς και να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε (οι επίσημες γλώσσες και των 27 κρατών μελών είναι διαθέσιμες)

μετάβαση στην Εθνική Νομοθεσία

.

.

  • Κάθε Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενσωματώνεται στην Εθνική Νομοθεσία και συνήθως, οι αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις έχουν επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία προσαρμοσμένα για την Ελλάδα.
  • Δεν υπάρχουν ενοποιημένες εκδόσεις με αποτέλεσμα να πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις σειρές εγγράφων που τροποποιούν τη βασική πράξη.
line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes