Βιολογική Γεωργία – Μια Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Βιολογική Γεωργία – Μια Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή Η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών έχει ήδη αρχίσει να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη γεωργική παραγωγή σε πολλές περιοχές. Στο εγγύς μέλλον, αναμένεται να αλλάξει τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και η συχνότητα...
readmore

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes