Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιολογική γεωργία

Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιολογική γεωργία Η βιολογική γεωργία και η παραγωγή βιολογικών προϊόντων επηρεάζουν σημαντικά τον γεωργικό τομέα της ΕΕ. Μπορούν να εξασφαλίσουν μια εναλλακτική και προσανατολισμένη στην αγορά επιλογή για τους παραγωγούς γεωργικών...
readmore

Διαβούλευση για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων των προτάσεων για την ΚΓΠ

Διαβούλευση για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων των προτάσεων για την ΚΓΠ Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των νομοθετικών προτάσεων για την Κοινή Γεωργική (Αγροτική) Πολιτική μετά το 2013, που έχουν προγραμματιστεί για τα μέσα του 2011, οι Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητούν τη γνώμη των...
readmore

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes