Βιολογικά προϊόντα και μαζική εστίαση

Βιολογικά προϊόντα και μαζική εστίαση Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα δημοσίευσε μια αναφορά της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία παρουσιάζει την εμπειρία των 3 πρώτων ετών από την εφαρμογή του νέου Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 για τη Βιολογική Γεωργία και τα...
readmore

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes