Νέος Κανονισμός – αλλαγές στο Σύστημα Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων

Νέος Κανονισμός – αλλαγές στο Σύστημα Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων Στις 30 Απριλίου 2013 δημοσιεύθηκε ο νέος τροποποιητικός Κανονισμός (ΕΕ) 392/2013 ο οποίος επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο Σύστημα Ελέγχου των Βιολογικών Προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νέος τροποποιητικός Κανονισμός...
readmore

Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιολογική γεωργία

Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιολογική γεωργία Η βιολογική γεωργία και η παραγωγή βιολογικών προϊόντων επηρεάζουν σημαντικά τον γεωργικό τομέα της ΕΕ. Μπορούν να εξασφαλίσουν μια εναλλακτική και προσανατολισμένη στην αγορά επιλογή για τους παραγωγούς γεωργικών...
readmore

Νέες διατάξεις για τις βιολογικές ζωοτροφές

Νέες διατάξεις για τις βιολογικές ζωοτροφές Δημοσιεύτηκε στις 15 Ιουνίου 2012, ο Κανονισμός 505/2012 ο οποίος θέτει νέες απαιτήσεις για τις βιολογικές ζωοτροφές. Αποτελεί τροποποίηση στον εφαρμοστικό Κανονισμό για τη βιολογική γεωργία (Κανονισμός 889/2008) και...
readmore

Κανονισμός για την παραγωγή βιολογικού οίνου

Κανονισμός για την παραγωγή βιολογικού οίνου Δημοσιεύτηκε στις 9 Μαρτίου 2012 ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 203/2012 ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την παραγωγή βιολογικών οίνων. Οι κανόνες για την παραγωγή...
readmore

Αμοιβαία αναγνώριση των βιολογικών προϊόντων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Αμοιβαία αναγνώριση των βιολογικών προϊόντων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ Στις 15 Φεβρουαρίου 2012 δημοσιεύτηκε ο νέος Εκτελεστικός Κανονισμός 126/2012 ο οποίος αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.  Βάσει του νέου Κανονισμού, ο οποίος...
readmore

« Previous Entries

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes