Συνεργασία της DS Consulting με το Innovation Farm

Συνεργασία της DS Consulting με το Innovation Farm H DS Consulting και το Innovation Farm, ξεκινούν μια νέα συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη και διαχείριση αγροκτημάτων και την εκπαίδευση στο γεωργικό τομέα. Η συνεργασία αφορά κυρίως τον...
readmore

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes