Βιολογική Γεωργία και Αγρο-Οικο Τουρισμός στη Μεσόγειο

Το Agribiomediterraneo-IFOAM (ΑΒΜ), το Mεσογειακό παράρτημα της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας (IFOAM), ανακοινώνει συνέδριο με θέμα «Βιολογική γεωργία και αγρο-οικοτουρισμός στη Μεσόγειο», το οποίο θα διεξαχθεί στις 16-17-18 Σεπτεμβρίου 2011, στη Ζάκυνθο.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα είναι πλέον διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Δείτε τους ομιλητές και τα θέματα, στον ακόλουθο σύνδεσμο

Ο κύριος στόχος του συνεδρίου είναι να αναδειχθεί, να γίνει κατανοητός και να ενισχυθεί αφενός ό ρόλος της βιολογικής γεωργίας και αφετέρου ο σύνδεσμος μεταξύ αγρο-οικο-τουρισμού και βιολογικής γεωργίας. Έτσι θα αποτελέσει τον κεντρικό πυλώνα, όχι μόνο για την ανάπτυξη της πολυλειτουργικότητας, τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών και την προστασία της βιοποικιλότητας, αλλά ταυτόχρονα θα συμβάλλει στη στήριξη των τοπικών αγορών και στην προώθηση των τοπικών και εποχιακών προϊόντων, με άμεσο κοινωνικο-οικονομικό όφελος τόσο για τους γεωργούς όσο και για τους καταναλωτές. Παράλληλα θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εκπαίδευση για τη βιολογική γεωργία.

Το Συνέδριο θα καλύψει θεματικά πεδία τα οποία σχετίζονται με: τη βιολογική γεωργία, τον αγρο-οικοτουρισμό, τη βιοποικιλότητα, τις προστατευόμενες περιοχές, την πολυλειτουργικότητα, τις απευθείας πωλήσεις, τη γαστρονομία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη βιο- αρχιτεκτονική, τα οφέλη για την υγεία, το νομικό πλαίσιο, την πράσινη οικονομία, τον αγρο-οικοτουρισμό, την αξιολόγηση και την πιστοποίησή του και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Η βιολογική γεωργία έχει μια διαδραστική σχέση με το αγρο-οικοτουρισμό και την αειφορική ανάπτυξη. Η ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών σε περιφερειακό επίπεδο, όπως η Μεσόγειος, θα μπορούσε να ενισχύσει μια ανεξάρτητη και ισχυρή οικονομία και ανάπτυξη.

Στα πλαίσια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί και η γενική συνέλευση του AgriBioMediterraneo.

H DS Consulting θα εκπροσωπηθεί στο Συνέδριο από τον Κο Δημήτρη Σωτηρόπουλο, με παρουσίαση του θέματος: “Ανθρακικό Αποτύπωμα Προϊόντων & Υπηρεσιών και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη” στα πλαίσια του Workshop Green Economy (Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011, Αίθουσα Β, 13:15).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου στο σύνδεσμο:

www.abmconference2011.org

To AgriBioMediterraneo είναι επίσημη τοπική ομάδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας (IFOAM) από το 1997. Ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Vignola στην Ιταλία το 1990. Μέλη του είναι Ενώσεις Βιοκαλλιεργητών, Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του Κλάδου Τροφίμων και Ερευνητικά Ινστιτούτα.

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes