Εφαρμογές των Ενεργών Μικροοργανισμών στη Γεωργία

Συγγραφέας: Γεώργιος Α. Δαουτόπουλος

Εκδότης: Γεώργιος Δαουτόπουλος, Πεύκα, 2011, σελ. 238

Η σημερινή γεωργία στην πορεία του μετασχηματισμού της προς μια αειφορική μορφή, πρέπει να αντικαταστήσει τις χημικές εισροές με γνώση.

Ενεργοί Μικρο-οργανισμοί, ωφέλιμα έντομα και τοπική γνώση μπο­ρούν να αποτελέσουν τις αναγεννητικές δυνάμεις της Ελληνικής γεωρ­γίας. Μιας γεωργίας που θα αναστήσει τη μεσογειακή δίαιτα και με τις ντόπιες ποικιλίες, τα παραδοσιακά φαγητά και τα πολιτισμικά μνημεία (παλαιότερα και νεώτερα), θα δώσει μια ανεπανάληπτη και μη αντιγρα­φόμενη ποιότητα και ταυτότητα στον Ελληνικό τουρισμό. Τη μόνη βιομη­χανία που μας απέμεινε σε αυτούς τους δύσκολους και χαλεπούς καιρούς που πορευόμα­στε.

Τις τελευταίες δεκαετίες κάνουν την εμφάνισή τους νέες μορφές γεωργίας που υπακούουν στην αντίληψη της οικοδόμησης μιας συμβιω­τικής σχέσης με τη φύση. Η Βιολογική γεωργία, η βιο­δυναμική γεωργία, η φυσική γεωργία, η αειφορική γεωργία, η διαρκής ή μόνιμη γεωργία, η τοπική ή κοινοτική γεωργία, η βιο-εντατική γεωργία, η ολοκληρωμένη γεωργία, κ.ά. Κοινό χαρακτηριστικό των νέων μορφών γεωργίας είναι η οικοδόμηση μιας νέας σχέσης με τη φύση. Συμβιωτικής και όχι ανταγωνιστικής. Κάθε μέλος της ομάδας δουλεύει με τρόπο που η ευημερία του να υποστη­ρίζεται και να υποστηρίζει την ευημερία των άλλων και όλοι μαζί τη γονι­μό­τητα του εδάφους και τελικά την ευημερία των φυτών που φύονται πάνω σε αυτό. Η δράση των Ενεργών Μικροοργανισμών λειτουργεί προσθετικά. Ενώ στη χημική γεωργία, η χρήση των χημικών προστατευτικών απαιτεί κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερες ποσότητες εφαρμογής, εδώ αντιθέτως υπάρχει μείωση της ποσότητας και συχνότητας εφαρμογής με το πέρασμα του χρόνου.

Η ανακάλυψή της χρήσης των ΕΜ χαράσσει μια νέα επαναστατική πορεία στην παγκόσμια γεωργία και στο πρόβλημα της εξασφάλισης της αναγκαίας ποσότητας τροφής, σε έναν διαρκώς αυξανόμενο πληθυσμό και κάτω από ολοένα και περισσότερο αντίξοες συνθήκες (κλιματικές αλλαγές), αλλά και γιατί η νέα γνώση έχει περάσει στις γεωργίες όλου του κόσμου με το μικρότερο δυνατό κόστος και έξω από τα δίκτυα διανομής των πολυεθνικών εταιρειών γεωργικών εφοδίων. Ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός γεωργών, σε 155 χώρες του κόσμου, χρησι­μοποιούν και διαδίδουν σε άλλους γεωργούς την ευεργετική δράση των ΕΜ ενώ σε 59 από αυτές παράγεται και το πρωτογενές μίγμα των ΕΜ.

Το βιβλίο ξεκινά με μια μικρή εισαγωγή σε θέματα εδαφολογίας γιατί το έδαφος παίζει κυρίαρχο ρόλο σε αυτήν τη τεχνολογία. Επομένως, ο κάθε παραγωγός προϊόντων τροφής και εφαρμοστής της νέας τεχνολογίας, πρέπει να έχει βασικές γνώσεις εδαφολογίας. Στην παρούσα έκδοση επεκτάθηκε ακόμη περισσότερο το κεφάλαιο αυτό μετά από τη θετική ανταπόκριση που είχε από Έλληνες παραγωγούς που το διάβασαν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο που μας εισάγει στον ρόλο των μικρο­οργανισμών και στα προϊόντα των ΕΜ που κυκλοφορούν και πως παρα­σκευά­ζονται για εφαρμογές στη γεωργία.

Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται οι μορφές γεωργίας που ασκούνται σήμερα σε μια προσπάθεια να καταδειχθούν τα αδιέξοδα της σημερινής χημικής γεωργίας και να συνδεθούν οι πολλές μορφές γεωργίας που έ­χουν κάνει την εμφάνισή τους τα τελευταία 30 χρόνια σε μια προσπάθεια να δώσουν έναν νέο τρόπο παραγωγής της τροφής πιο συμβατό με τη μακρο­χρόνια επιβίωση του ανθρώπινου γένους.

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να σκιαγραφηθεί το μέλλον της γεωργίας και καλείται κάθε παραγωγός τροφής να αρχίσει να υιοθετεί μέτρα που σταδιακά θα τον οδηγήσουν στην άσκηση μιας αειφορικής γεωργίας.

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας πρώτης έκδοσης, δίνονται δίνονται οδηγίες εφαρμογής των ΕΜ σε βασικούς κλάδους της φυτικής παρα­γω­γής.

Η διάθεση του βιβλίου γίνεται από τον ίδιο το συγγραφέα τηλ. 2310-673959 και e-mail: daoutop@agro.auth.gr

Λίγα λόγια για το συγγραφέα…

Ο Γεώργιος Α. Δαουτόπουλος είναι πτυχιούχος Γεωπονίας του ΑΠΘ και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ενώ έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στους κλάδους της Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Δημογραφίας και Ανάπτυξης στις ΗΠΑ. Έχει εκδώσει περισσότερα από 10 επιστημονικά βιβλία και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 70 επιστημονικά άρθρα και μελέτες στα Ελληνικά και Αγγλικά. Διατέλεσε Καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σήμερα συνταξιούχος, συνεχίζει το έργο της μεταφοράς γνώσεων και πρακτικών δίνοντας διαλέξεις, αρθρογραφώντας στον τύπο και γράφοντας βιβλία. επικοινωνία: daoutop@agro.auth.gr

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes