Σεμινάριο: Επιστροφή στις γεωργικές καλλιέργειες

Ds ConsultingΗ DS Consulting σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό LECTOR Training διοργανώνουν Σεμινάριο με τίτλο: Επιστροφή στις Γεωργικές Καλλιέργειες – μια εναλλακτική πηγή εισοδήματος. Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Το Σεμινάριο υπόσχεται να δώσει στους εκπαιδευόμενους όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται προκειμένου είτε να αναπτύξουν μια νέα επαγγελματική δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα είτε να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο περιουσιακά στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε αδράνεια, για τη συμπλήρωση του εισοδήματός τους, απασχολούμενοι είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά με την αγροτική παραγωγή (πρωτογενή τομέα και μεταποίηση), ενώ στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων σχετικά με:

 • Το οικονομικό περιβάλλον και τις ιδιαιτερότητες του αγροτικού κλάδου
 • Τη μεθοδολογία ανάπτυξης μιας νέας αγροτικής επιχείρησης (εγκατάσταση – λειτουργία – marketing)
 • Τις ευκαιρίες και τις απειλές στον γεωργικό τομέα
 • Τις τελευταίες τάσεις στις καλλιέργειες και τα κανάλια διανομής των γεωργικών προϊόντων
 • Την ειδική Νομοθεσία που διέπει το γεωργικό τομέα στην Ελλάδα και την ΕΕ

Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε:

–  ιδιώτες κατοίκους αστικών και περιαστικών περιοχών που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν γεωργικές καλλιέργειες

– νέους αγρότες (επαγγελματίες & ερασιτέχνες)

 

Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,45%. (Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)

Όσοι επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με τη DS Consulting τηλεφωνικά στο 210 6199063 ή με e-mail στο info@dsorganic.com και με τη LECTOR Training στο τηλέφωνο 210 2932710 και με e-mail στο info@lectortraining.gr

<strong>Αναλυτικό Πρόγραμμα 2ήμερου Σεμιναρίου</strong>

1η ΗΜΕΡΑ

Γεωργική Παραγωγή

 • Εισαγωγή στη γεωργική παραγωγή
 • Η Γεωργία ως οικονομικός κλάδος
  • Συμμετοχή στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
  • Ισοζύγιο Εισαγωγών – Εξαγωγών Αγροτικών Προϊόντων
  • Προγράμματα Επιδότησης στον Πρωτογενή Τομέα και τη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Οι Ευκαιρίες στη Γεωργία

 • Η κατάσταση της Γεωργικής Παραγωγής στην Ελλάδα
 • Πως μειώνεται η οικογενειακή δαπάνη όταν παράγουμε τα δικά μας προϊόντα
 • Πως μπορώ να καθετοποιήσω την παραγωγή μου;
 • Οι ευκαιρίες για τα Ελληνικά γεωργικά προϊόντα στις Εξαγωγές

Πως επιλέγω καλλιέργεια

 • Επικρατούσες καλλιέργειες ανά γεωγραφική ζώνη στην Ελλάδα
 • Νέες τάσεις (ρόδι, σαλιγκάρια, κτλ) VS καλλιέργειες που εγκαταλείπονται
 • Μελέτη περίπτωσης: εγκατάσταση ελαιώνα (κόστος εγκατάστασης & δαπάνες καλλιέργειας, έσοδα)

Πως και που θα πουλήσω τα προϊόντα μου;

 • Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων
 • Εταιρείες Λιανικού Εμπορίου
 • Εταιρείες Χονδρικού Εμπορίου
 • Λαϊκές Αγορές
 • Νέα κανάλια προώθησης για μικρά αγροκτήματα
  • Επισκέψιμα αγροκτήματα
  • pick your own
  • on farm shops
  • αγροτουρισμός
  • Συμβολαιακή Γεωργία
  • Συμβάσεις με Επιχειρήσεις
  • Συμβάσεις σε Μικρές Κοινότητες
  • Internet (συστήματα παραγγελιοληψίας, door to door)

2η ΗΜΕΡΑ

Βασικές Αρχές για τις Καλλιέργειες (με έμφαση στις Βιολογικές Καλλιέργειες)

 • Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Συμβατική Γεωργία)
 • Συστήματα παραγωγής αγροτικών προϊόντων
  • Ολοκληρωμένη Γεωργία
  • Βιολογική Γεωργία
  • Γεωργία Ακριβείας
 • Γεωργικά Προϊόντα Ποιότητας
  • ΠΟΠ (Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης)
  • ΠΓΕ (Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης)
 • Αρχές & φιλοσοφία βιολογικής γεωργίας
 • Βασικές αρχές λίπανσης
  • Κατασκευάζω το δικό μου κομπόστ (ανακύκλωση οργανικών υπολειμμάτων)
 • Βασικές αρχές φυτοπροστασίας
  • Πρόληψη και καλλιεργητικές τεχνικές για τον περιορισμό χρήσης φυτοφαρμάκων

Πιστοποίηση στον Αγροτικό Τομέα (Πρωτογενής & Δευτερογενής Παραγωγή)

 • Πρότυπα Υποχρεωτικού Τομέα (Νομοθεσίες, Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί)
 • Εθελοντικά Πρότυπα
  • Από Απαίτηση Αγορών (Market Driven)
  • Για Ενίσχυση της Αξιοπιστίας/Διαφοροποίησης της επιχείρησης (Marketing)

Νομικό Πλαίσιο στη Γεωργία

 • Γενικές Αρχές της Νομοθεσίας Τροφίμων
 • Επιδοτήσεις και δικαιώματα

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes