6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Βιολογική Γεωργία

.

“Έξυπνη αλλαγή προς μια αειφόρο Κοινή Γεωργική Πολιτική”


Το 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Βιολογική Γεωργία στη Δανία, λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Το συνέδριο “Έξυπνη αλλαγή – προς μια αειφόρο ΚΓΠ” απευθύνεται στην αλλαγή πολιτικής που απαιτείται για να επιτευχθεί μια πιο πράσινη, πιο έξυπνη και πιο δίκαιη μελλοντική ΚΑΠ, τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των τροφίμων που παράγονται με βιώσιμο τρόπο για τους καταναλωτές και να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της πιστοποίησης για τα αειφορικά γεωργικά συστήματα. Παρέχει στην κοινότητα της βιολογικής γεωργίας μια ευκαιρία για ανταλλαγή και συζήτηση και θα συγκεντρώσει υψηλού επιπέδου ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κίνημα της Βιολογικής Γεωργίας και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μαζί με συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη.

Οι συζητήσεις γύρω από την ΚΓΠ θα αναδείξουν τα δημόσια οφέλη που μπορούν να προσφέρουν η βιολογική γεωργία και γενικά η γεωργία υψηλής φυσικής αξίας, και το πλαίσιο πολιτικής για δίκαιες αγορές και για την αγροτική ανάπτυξη, προσεγγίσεις που προωθούν την αειφορία. Ο νέος κανονισμός για τη βιολογική θα αξιολογηθεί δίπλα στη νέα ΚΓΠ και οι προσεγγίσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή του θα συζητηθούν – επικεντρώνοντας στη βιωσιμότητα, την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων. Τέλος, το ζήτημα του πώς τα βιολογικά προϊόντα φθάνουν στον καταναλωτή και τι επιπτώσεις για την υγεία έχουν οι πολιτικές για τα τρόφιμα μας θα πρέπει να συζητηθούν, μαζί με τις προσεγγίσεις όπως, ποιος πρέπει να είναι ο στόχος για τα βιολογικά προϊόντα σε σχέση με τους χώρους δημόσιας μαζικής εστίασης.

Σε συνέχεια των υψηλού επίπεδου συζητήσεων, τα θέματα θα αναπτυχθούν περαιτέρω σε σε τρία διαδραστικά εργαστήρια που θα καλύπτουν τον Κανονισμό για τη βιολογική γεωργία, την ΚΓΠ και τα μέτρα προώθησης της καθώς και τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις για τα βιολογικά προϊόντα.

Το IFOAM EU Group, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Organic Denmark, σας καλούν να λάβετε μέρος αυτής της σημαντικής εκδήλωσης.


Η προεγγραφή για το Συνέδριο θα είναι διαθέσιμη έως και τις 10 Μαρτίου 2012

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο, το ταξίδι και τις δυνατότητες διαμονής μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου ή αν επικοινωνήσετε με τη γραμματεία στο e-mail congress@ifoam-eu.org.

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes