Συνέδριο για τη Μεταποίηση Βιολογικών Προϊόντων

Μετά από την πολύ επιτυχημένη εκδήλωση του περασμένου έτους το IFOAM EU Group διοργανώνει το 2ο Συνέδριο του για τη μεταποίηση και την επεξεργασία των προϊόντων βιολογικής γεωργίας σε συνεργασία με την AOEL και το Ινστιτούτο FiBL της Γερμανίας. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 26 και 27 Νοεμβρίου 2012 στη Φρανκφούρτη, Γερμανία. Στο πρώτο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε πέρυσι,  οι συμμετέχοντες συζήτησαν την τρέχουσα κατάσταση και την εξέλιξη των κανόνων επεξεργασίας και των πρακτικών που εφαρμόζονται στα βιολογικά προϊόντα, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιβαλλοντικές επιδόσεις του κλάδου. Το φετινό συνέδριο έχει ως στόχο να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του τελευταίου συνεδρίου, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την ακεραιότητα του τομέα μεταποίησης των βιολογικών προϊόντων και της ποιότητας των βιολογικών μεταποιημένων τροφίμων.

Αυτό το συνέδριο είναι ένα φόρουμ για εμπειρογνώμονες, επαγγελματίες και παραγωγούς, φορείς πιστοποίησης, επιστήμονες, επιχειρήσεις βιολογικών προϊόντων, άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και τους εκπροσώπους των εθνικών θεσμικών οργάνων της ΕΕ προκειμένου να ανταλλάξουν ιδέες και αντιλήψεις.

Εξειδικευμένα workshops θα επιτρέπουν στους αντιπροσώπους να συζητήσουν και να μοιραστούν ιδέες με απεσταλμένους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη σημαντική συμβολή των βιολογικών τροφίμων και της βιολογικής γεωργίας στην ΕΕ, σε σχέση με τους πολιτικούς της στόχους. Το πρώτο εργαστήριο θα εξετάσει την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών επιδόσεων στην επεξεργασία των βιολογικών τροφίμων και στον τομέα του εμπορίου καθώς και τη συνεισφορά της βιολογικής γεωργίας στην αειφόρο κατανάλωση αγροτικών προϊόντων και στην παραγωγή τροφίμων. Το δεύτερο εργαστήριο θα επικεντρωθεί στην ακεραιότητα και την αξιοπιστία του κλάδου των βιολογικών προϊόντων και θα εξετάσει την αναθεώρηση του κανονισμού ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα. Τέλος, το τρίτο εργαστήριο θα επικεντρωθεί στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ και των ιδιωτικών προτύπων που διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των βιολογικών μεταποιημένων τροφίμων και θα εξετάσει την ανάγκη για την εναρμονισμένη ερμηνεία και την περαιτέρω ανάπτυξη των εν λόγω κανόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφή μπορείτε να επισκεφθείτε το organicfoodprocessing.eu

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes