• Βιολογική Γεωργία

  line
  Η DS Consulting δραστηριοποιείται ενεργά στον κλάδο τροφίμων (παραγωγή προϊόντων & μεταποίηση) με ειδίκευση στη Βιολογική Γεωργία και στα βιολογικά προϊόντα. Παρέχουμε Γεωπονικές υπηρεσίες σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες παραγωγούς (επισκέψεις), δίνουμε εναλλακτικές λύσεις για τη διαχείριση αγροκτημάτων ενώ παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες για επιχειρήσεις τροφίμων. Ο προσανατολισμός των υπηρεσιών μας αφορά τη βελτιστοποίηση της παραγωγής.
  read more
  slider image
 • Ανθρακικό Αποτύπωμα

  line
  H DS Consulting είναι επίσημος συνεργάτης της Carbon Trust Company. Αναπτύσσουμε έργα υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος Προϊόντων και Υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου PAS 2050:2011. Το Ανθρακικό Αποτύπωμα συνδέεται άμεσα με την πολιτική των Επιχειρήσεων στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ενώ αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη μειώσεων κόστους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
  read more
 • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

  line
  Η DS Consulting διοργανώνει σεμινάρια για τη Βιολογική Γεωργία, τη διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τις απαιτήσεις επισήμανσης τροφίμων και το Ανθρακικό Αποτύπωμα Προϊόντων & Υπηρεσιών. Επίσης, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εξατομικευμένα ενδοεταιρικά σεμινάρια ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της επιχείρησης σας (επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες) _______ Δείτε τα τρέχοντα σεμινάρια μας...
  read more
  slider image

Ds ConsultingΗ DS Consulting είναι εταιρεία παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της βιολογικής γεωργίας, των βιολογικών καλλυντικών και τον τομέα περιβάλλοντος. Οι κύριες δραστηριότητες της αφορούν τη διαχείριση αγροκτημάτων, τις επιχειρήσεις τροφίμων (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 και 22000, έλεγχος επισήμανσης προϊόντων, κ.α.) και τους Φορείς Πιστοποίησης (Σχεδιασμός και ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας με βάση τα Πρότυπα EN 45011 και ISO 17021). Η DS Consulting διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και της διοργάνωσης σεμιναρίων ενώ αναπτύσσει έργα υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος Προϊόντων και Υπηρεσιών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο PAS 2050.

home title
line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes