Συνέδριο για την Βιοποικιλότητα και την Βιολογική Γεωργία

Η IFOAM EU Group (Διεθνής Ομοσπονδία των Κινημάτων της Βιολογικής Γεωργίας) και το Πανευρωπαϊκό Γραφείο της IUCN (Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης) συνδιοργανώνουν Συνέδριο με θέμα «Βιοποικιλότητα και Βιολογική γεωργία – μια αμοιβαία επικερδής συνεργασία” στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (9–12 π.μ., αίθουσα ASP 5G2) στις 18 Νοεμβρίου. Το Συνέδριο βάζει στο επίκεντρο τα πλεονεκτήματα, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη των βέλτιστων πρακτικών για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκτάσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα, μετά το 2010.

Μπορείτε να βρείτε συνημμένο το πρόγραμμα και την αίτηση για εγγραφές πατώντας  εδώ. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και 10 Νοεμβρίου.

Λίγα λόγια για τους διοργανωτές…

Η IFOAM EU Group αποτελεί το τμήμα της IFOAM (Διεθνής Ομοσπονδία των Κινημάτων της Βιολογικής Γεωργίας) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της IFOAM είναι η παγκόσμια υιοθέτηση οικολογικών, κοινωνικών και οικονομικά υγιών συστημάτων που βασίζονται στις αρχές της Βιολογικής Γεωργίας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η IFOAM EU Group είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που συγκεντρώνει περισσότερες από 300 οργανώσεις, ενώσεις και επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν τα μέλη της. Σκοπός της είναι να αντιπροσωπεύει το κίνημα της βιολογικής γεωργίας στην Ευρώπη και να προωθεί την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Η IUCN (Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης) – το μεγαλύτερο και παλαιότερο περιβαλλοντικό δίκτυο παγκοσμίως – είναι μία δημοκρατική ένωση με πάνω από 1.000 κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις και σχεδόν 11.000 εθελοντές επιστήμονες σε περισσότερες από 160 χώρες. Το έργο της IUCN υποστηρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό (πάνω από 1.000 άτομα) σε 60 γραφεία και εκατοντάδες συνεργατών σε δημόσιους, μη κερδοσκοπικούς και ιδιωτικούς φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Η έδρα της Ένωσης βρίσκεται στην Ελβετία.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Σχετικά Αρχεία

IFOAM EU Πρόσκληση Συνεδρίου (Πρόγραμμα και Παρουσιάσεις)

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes