Η IFOAM παρουσιάζει το νέο της σήμα για τα βιολογικά προϊόντα

Η IFOAM (Διεθνής Ομοσπονδία Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας) αναθεωρεί μετά από έξι χρόνια συζητήσεων το Σύστημα Εγγυήσεων Βιολογικής Γεωργίας (Organic Guarantee System). Βασικά στοιχεία αυτής της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία της λεγόμενης “Οικογένειας Προτύπων”, ενός καταλόγου προτύπων και κωδίκων ορθής πρακτικής στη βιολογική γεωργία και η υιοθέτηση του νέου Σήματος για τα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα με βάση το Πρότυπο της IFOAM.

Η αναθεώρηση του Συστήματος Εγγυήσεων Βιολογικής Γεωργίας (OGS), είχε αποφασιστεί πριν από λίγους μήνες από τα μέλη της IFOAM παγκόσμια με 93% θετικές ψήφους. Με την κίνηση αυτή η Ομοσπονδία, θεωρεί ότι παίρνει το προβάδισμα στο συντονισμό της ποικιλομορφίας των βιολογικών προτύπων. Η λεγόμενη οικογένεια προτύπων παρέχει πλέον μια λίστα ιδιωτικών προτύπων και Εθνικών Κανονισμών για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, τα οποία έχουν αξιολογηθεί και αναγνωρίζονται από την Ομοσπονδία ως “πρότυπα που πραγματικά υπηρετούν τις αρχές και τους σκοπούς του Κινήματος της Βιολογικής Γεωργίας” σε σύγκριση με τις απαιτήσεις του Προτύπου της IFOAM (Basic Standards). Μέσω της «Οικογένειας των Προτύπων», η Ομοσπονδία επιχειρεί να τραβήξει μια ξεκάθαρη γραμμή μεταξύ των βιολογικών και μη βιολογικών προτύπων σε όλο τον Κόσμο.

Η Ομοσπονδία θεωρεί ότι, “στο μέλλον οι καταναλωτές θα αναγνωρίζουν το Σήμα της IFOAM για τα βιολογικά προϊόντα”, όπως αναφέρεται  στο σχετικό δελτίο τύπου. Το σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους αγρότες και τους τομείς μεταποίησης και εμπορίου εφόσον πληρούν τις υψηλές απαιτήσεις της παραγωγής που έχει θεσπίσει η Ομοσπονδία.

Το αναθεωρημένο Σύστημα Εγγυήσεων Βιολογικής Γεωργίας παρέχει ακόμη περισσότερες υπηρεσίες: ένα έτοιμο και παραμετροποιήσιμο πρότυπο για την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων (IFOAM Standard) το οποίο διευκολύνει την ανάπτυξη/εξέλιξη των υπολοίπων προτύπων. Συγχρόνως, η διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης θα βοηθήσει τους τελικούς χρήστες στις δραστηριότητές τους και θα τους  βοηθήσει να επιτύχουν τη δημόσια αναγνώριση της αξιοπιστίας τους. Τέλος, το Σύστημα Εγγυήσεων για τη Βιολογική Γεωργία (OGS) θα ξεχωρίζει τα προηγμένα πρότυπα τα οποία αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη ιδιαίτερα προηγμένων πρακτικών στη βιολογική γεωργία.

«Ξεκινάμε μια νέα εποχή», λέει η Κα Katherine DiMetteo, Πρόεδρος της IFOAM. “Η Οικογένεια των Προτύπων και του Σήματος της IFOAM για τα βιολογικά προϊόντα αποτελούν ορόσημα στην ιστορία της του Κινήματος της Βιολογικής Γεωργίας. Τώρα, μένει οι εμπλεκόμενοι φορείς στην αγορά να αναγνωρίσουν την τεράστια δυναμική αυτών των νέων εργαλείων”.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.ifoam.org

Το νέο σήμα της IFOAM για τα βιολογικά προϊόντα

Η Διεθνής Ομοσπονδία Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας (IFOAM) ήταν ο δεύτερος Φορέας παγκόσμια (μετά τη Soil Association, 1967), ο οποίος εξέδωσε Πρότυπο για την παραγωγή και εμπορία των βιολογικών προϊόντων, το έτος 1980. Εν πολλοίς, ο πρώτος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2092/91 βασίστηκε το Πρότυπο της IFOAM ενώ στη συνέχεια πολλοί ιδιωτικοί φορείς και Κράτη εξέδωσαν αντίστοιχα Πρότυπα για τα βιολογικά προϊόντα βασιζόμενοι στο Πρότυπο IFOAM Basic Standards. Η IFOAM ιδρύθηκε το 1972 και αριθμεί σήμερα περισσότερα από 750 μέλη (Οργανισμούς, εταιρείες και ιδιώτες) σε 116 Χώρες.

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes