Επαγγελματικά Σεμινάρια για τη Βιολογική Γεωργία

Η DS Consulting σε συνεργασία με τον Οργανισμό LECTOR Training διοργανώνουν 2 εξειδικευμένα επαγγελματικά Σεμινάρια για τη Βιολογική Γεωργία, τα οποία θα διεξαχθούν τους προσεχείς μήνες (Μάιο και Ιούνιο) στην Αθήνα.

Τα Βιολογικά Προϊόντα αποτελούν μία από τις διεξόδους του Αγροτικού Κλάδου και του Τομέα Τροφίμων απέναντι στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον εντός των συνόρων της ΕΕ. Η Αγορά των Βιολογικών Προϊόντων εξακολουθεί να παρουσιάζει ευκαιρίες κυρίως για το εξαγωγικό εμπόριο αλλά και εγχώρια καθώς στις περισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες τα Βιολογικά Προϊόντα αποτελούν  ήδη μέρος της Κύριας Αγοράς . Τα Σεμινάρια υπόσχονται να αναλύσουν σε βάθος τόσο τις τάσεις όσο και τις ειδικές απαιτήσεις για την παραγωγή των βιολογικών προϊόντων οι οποίες απορρέουν μέσα από ένα δαιδαλώδες σύστημα προτύπων παραγωγής. Το δεύτερο Σεμινάριο ειδικότερα, αναλύει τις γενικές απαιτήσεις για την επισήμανση των τροφίμων και τις ειδικές απαιτήσεις για την επισήμανση των Βιολογικών Προϊόντων με βάση τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και την Εθνική Νομοθεσία. Παράλληλα υπόσχεται να αναλύσει τις αρχές και λειτουργίες της Αγοράς των Βιολογικών Προϊόντων μέσα από τις Κανονιστικές Διατάξεις που διέπουν τον Κλάδο αλλά και από τη λειτουργία του συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης των Βιολογικών Προϊόντων στην ΕΕ.

Αναλυτικά τα Σεμινάρια έχουν ως εξής:

  1. Βιολογική Γεωργία και Βιολογικά Προϊόντα (Ημερομηνίες διεξαγωγής: 16-17/5 και 13-14/6. ΑΘΗΝΑ)
  2. Απαιτήσεις Επισήμανσης Βιολογικών Προϊόντων (Ημερομηνίες διεξαγωγής: 18-19/5 και 15-16/6. ΑΘΗΝΑ)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ

Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε:

– στελέχη επιχειρήσεων τροφίμων
– στελέχη αγροτικών συνεταιρισμών και ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών
– παραγωγούς που ασχολούνται ή σκοπεύουν να ασχοληθούν με την τυποποίηση των προϊόντων τους,
– στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου διατροφής στους τομείς ανάπτυξης νέων προϊόντων, το μάρκετινγκ ή τον ποιοτικό έλεγχο,
– συμβούλους επιχειρήσεων τροφίμων.
– φοιτητές/σπουδαστές τεχνολογίας τροφίμων και γεωτεχνικών επιστημών εν γένει

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Τα προγράμματα κατάρτισης στοχεύουν:

  • στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων σχετικά με τις απαιτήσεις για την παραγωγή, την εμπορία, το σύστημα ελέγχου και την αγορά των βιολογικών προϊόντων.
  • στην αναγνώριση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στον κλάδο των βιολογικών τροφίμων
  • στην ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η συγκεκριμένη αγορά όσον αφορά την ομάδα καταναλωτών στην οποία απευθύνονται και στον τρόπο ανάπτυξης των καναλιών μάρκετινγκ.
  • στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις γενικές απαιτήσεις επισήμανσης στα τρόφιμα
  • στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις ειδικές απαιτήσεις για τη χρήση των σχετικών ενδείξεων στα βιολογικά προϊόντα,
  • στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις απαιτήσεις για την εμπορία των βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ αλλά και σε Τρίτες Χώρες
  • στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το μηχανισμό λειτουργίας του Συστήματος Ελέγχου των Βιολογικών Προϊόντων.

Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,45%.

Όσοι επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνούν με τη DS Consulting τηλεφωνικά στο 210 6199063 ή με e-mail στο info@dsorganic.com και με τη LECTOR Training στο τηλέφωνο 210 2932710 και με e-mail στο info@lectortraining.gr

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes