Διεθνές Συνέδριο για την ασφάλεια τροφίμων από το IFOAM EU Group

Το IFOAM EU Group σε συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών, το TP organics και τον Ευρωβουλευτή Martin Häusling διοργανώνουν Συνέδριο στις 9 Νοεμβρίου 2011 στις Βρυξέλλες το οποίο πραγματεύεται την ασφάλεια τροφίμων και την αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων στην αλυσίδα διατροφής.

Αποτελεσματική Χρήση Πόρων και Ασφάλεια Τροφίμων – Ευκαιρίες και προκλήσεις για τα βιώσιμα συστήματα παραγωγής τροφίμων

Το κύριο ερώτημα το οποίο θα οδηγήσει τη συζήτηση είναι: Πως ένας αυξανόμενος πληθυσμός μπορεί να τραφεί χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον; Ειδικοί από τον επιστημονικό και πολιτικό χώρο θα μοιραστούν τις γνώσεις τους σχετικά με τις επιπτώσεις των Ευρωπαϊκών εισαγωγών σε ζωοτροφές, το ρόλο του καταναλωτή, τις δυνατότητες των Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την αποτελεσματική χρήση των πόρων και μια “Γνωσιοκεντρική Βιο-Οικονομία” και το ρόλο που μπορεί να παίξει η Βιολογική Γεωργία ώστε να επιτευχθούν οι κοινωνικές προκλήσεις σχετικά με τα τρόφιμα και το περιβάλλον. Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, καταναλωτές, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και άλλοι εμπλεκόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν στη συζήτηση, διερευνώντας τις σχέσεις της στρατηγικής της αποδοτικότητας των πόρων της ΕΕ με την καινοτομία και την έρευνα, και να φωτίσουν τους δυνατούς εκείνους τρόπους με τους οποίους η ασφάλεια τροφίμων μπορεί να συμβαδίσει με την αποδοτική διαχείριση των πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη διαδικασία εγγραφής στο Συνέδριο.

Η αποδοτική διαχείριση των πόρων, έχει διακηρυχθεί ως μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη: μέσω εξορθολογισμένων συλλογικών προσπαθειών σε όλους τους τομείς από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως την προστασία της βιοποικιλότητας και τη χρήση του νερού, η ΕΕ σχεδιάζει να αποσυνδέσει την οικονομική απόδοση από τη χρήση των πόρων. Επίσης, η Γεωργία πρέπει να διαδραματίσει τον ρόλο της σε αυτή την προσπάθεια. Ο Οδικός Χάρτης της Επιτροπής για την αποδοτική χρήση των πόρων της Ευρώπης υιοθετήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2011.

Επικοινωνία: events@ifoam-eu.org

Γραμματεία του Συνεδρίου: Τηλέφωνο: + 32-2-280 12 23 | Fax: + 32-2-735 73 81

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes