Επισήμανση των Οίνων

Του Δημήτρη Σωτηρόπουλου

Το κρασί είναι ένα από τα παραδοσιακότερα Ελληνικά προϊόντα και πάντα αποτελούσε και αποτελεί ένα σημαντικό πρέσβη των ποιοτικών Ελληνικών γεωργικών προϊόντων τόσο εγχώρια όσο και στις Χώρες του εξωτερικού. Οι κανόνες για την επισήμανση των Ελληνικών κρασιών έχουν πλέον εναρμονιστεί πλήρως με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς η αγορά των αμπελοοινικών προϊόντων είναι αυστηρά ελεγχόμενη όσον αφορά το πλαίσιο και τα «εργαλεία» που διαθέτει ο οινοπαραγωγός για την παρουσίαση των προϊόντων του.

 Η Επισήμανση των Οίνων

(αρχές και διατάξεις στην Ελλάδα και την ΕΕ)

 H επισήμανση των κρασιών, περιγράφεται από ένα σύνολο Ευρωπαϊκών Κανονισμών και Εθνικών Υπουργικών Αποφάσεων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι παρακάτω σκοποί:

  • Να προστατευτούν οι εξαιρετικές γηγενείς ποικιλίες σταφυλιών και συνεπώς οι οίνοι που παράγονται από αυτές
  • Να αναδειχθούν οι οίνοι που αποτελούν μέρος της αγροτικής παράδοσης και της πολιτισμικής κληρονομιάς των τοπικών περιοχών
  • Να διακρίνονται οι ποιοτικοί οίνοι και
  • Να προστατεύονται οι καταναλωτές από παραπλανητικές αναφορές που μπορούν να επηρεάσουν τις αγορές τους.

Η λογική της επισήμανσης στον οίνο υπηρετεί δύο επιμέρους σκοπούς καθώς οι ετικέτες αφενός προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός προϊόντος (τι είναι, από πού προέρχεται, πως έχει παρασκευαστεί, ποια είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά του, κτλ), αφετέρου οι αυστηρές προδιαγραφές έχουν ως σκοπό να προστατεύσουν τους επαγγελματίες του κλάδου και να εναρμονίσουν τις ιδιαιτερότητες της αγοράς του οίνου και
ο καταναλωτής να λαμβάνει με μια ματιά όλες εκείνες τις πληροφορίες που χρειάζεται κατά την αγορά – επιλογή των προϊόντων. Οι κανόνες επισήμανσης είναι κοινοί για όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ αλλά προβλέπονται μέσω κανόνων ευελιξίας, ορισμένες διαφοροποιήσεις για συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή διαφοροποιούνται σημαντικά λόγω παράδοσης. Επιπλέον προδιαγραφές έχουν θεσπιστεί  μέσω  νέων Κοινοτικών Κανονισμών για τα βιολογικά προϊόντα, οι οποίες έως σήμερα αναφέρονται μόνον στη μέθοδο γεωργικής παραγωγής που ονομάζεται «βιολογική γεωργία», ενώ σύντομα θα συμπεριληφθούν και σχετικοί κανόνες για την παραγωγή του βιολογικού οίνου (Όσον αφορά το θέμα του βιολογικού οίνου, λίγο μετά τη δημοσίευση του άρθρου δημοσιεύτηκε και ο σχετικός Κανονισμός της ΕΕ. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες στον ακόλουθο σύνδεσμο http://wp.me/p1hZ4J-m3).

Στο άρθρο αυτό γίνεται μια εκτενής παρουσίαση των τεχνικών προδιαγραφών επισήμανσης για τους οίνους και για ειδικές περιπτώσεις ξεχωριστά. Οι απαιτήσεις για την επισήμανση αναφέρονται λεπτομερώς στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, στους σχετικούς Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Εθνική Νομοθεσία.

Πλήρες άρθρο ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 (σελίδες: 7)

.

.

Η DS Consulting είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών η οποία εξειδικεύεται στον Κλάδο Βιολογικών Προϊόντων και του Περιβάλλοντος. Δραστηριοποιείται επίσης στον κλάδο της εκπαίδευσης διοργανώνοντας ειδικά σεμινάρια για τη Γεωργία και το Ανθρακικό Αποτύπωμα Προϊόντων. Δείτε τα τρέχοντα Σεμινάρια “Βιολογική Γεωργία & Διαχείριση Μικρών Αγροκτημάτων.

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes