“Βιολογικές Ημέρες” στην Κύπρο

Το IFOAM EU Group ανακοίνωσε την εκδήλωση “Βιολογικές Ημέρες στην Κύπρο” κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία περικλείει τρεις αυτοτελείς ημερίδες και θα πραγματοποιηθούν στις 24, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Ξενοδοχείο Sun Hall στη Λάρνακα. Οι Βιολογικές Ημέρες αποτελούν συνεργασία του IFOAM EU Group, της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Παγκύπριου Συνδέσμου Βιοκαλλιεργητών και του TP Organics. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

.
Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου: Προσυνεδριακή Επίσκεψη – Η οικονομία και η οικονομία της υπαίθρου στην Κύπρο – προκλήσεις και ευκαιρίες
Διοργανωτής: Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, IFOAM EU Group, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΠΑΣΥΒΙΟ

.
Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου: Βιολογική Γεωργία και Γεωργία χαμηλών εισροών – Εφαρμόζοντας Καινοτομίες ως ανταπόκριση στις προκλήσεις της ΕΕ
Διοργανωτής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ σε συνεργασία με τοIFOAM EU Group & TP Organics

.
Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου: Η Γεωργία του μέλλοντος στην εποχή της κλιματικής αλλαγής – Ανάπτυξη της υπαίθρου και βιώσιμη γεωργία, μια προσέγγιση για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου
Διοργανωτής: Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, IFOAM EU Group, ΠΑΣΥΒΙΟ

.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.organicdays.eu ή επικοινωνήστε στο: events@ifoam-eu.org

Η είσοδος στο Συνέδριο είναι ελεύθερη (απαιτείται εγγραφή).

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes