Συνεργασία της DS Consulting με το Innovation Farm

H DS Consulting και το Innovation Farm, ξεκινούν μια νέα συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη και διαχείριση αγροκτημάτων και την εκπαίδευση στο γεωργικό τομέα. Η συνεργασία αφορά κυρίως τον επιχειρηματικό σχεδιασμό για νέες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τον ανασχεδιασμό ήδη καλλιεργούμενων αγροκτημάτων. Ο κλάδος της γεωργίας μοιάζει στις μέρες μας με ασφαλές καταφύγιο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας. Σε επίπεδο εξασφάλισης της αυτάρκειας σίγουρα αφαιρεί άγχος από όποιον στρέφεται προς αυτή, αλλά σε επίπεδο επιχειρηματικής αξιοποίησης, απαιτείται κάτι διαφορετικό. Η πρωτογενής παραγωγή, σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά και σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται διαφορετικές προσεγγίσεις. Η Ελληνική γεωργία πάσχει από έλλειψη καινοτομίας, περιβαλλοντικής συνείδησης, τεχνολογικές εφαρμογές και πολλά άλλα στοιχεία τα οποία ήδη αποτελούν βασικά εργαλεία στη γεωργική ανάπτυξη των άλλων χωρών. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε τέτοια στοιχεία στους Έλληνες αγρότες, νέους και παλιούς.

Λίγα λόγια για το Innovation Farm…

Αυτό το διαφορετικό «αγρόκτημα» από την Θεσσαλονίκη που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τον Ιανουάριο του 2010,  υποστηρίζει την προσφορά και ζήτηση για νέες-καινοτόμες ιδέες με εξειδικευμένες υπηρεσίες. Αυτές περιλαμβάνουν την ενδυνάμωση νεοφυών επιχειρήσεων (startups), ανασχεδιασμό επιχειρηματικού μοντέλου σε υφιστάμενες εταιρίες (business re-dapting), στρατηγική και κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας ή και συμμετοχή του ιδίου σε καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες κλπ. Το Innovation Farm από την αρχή της ύπαρξης του  ενθαρρύνει με έργα την βιωματική εκπαίδευση στην ευρύτερη κοινωνία του και προσφέρει «τροφή για σκέψη» αλλά και πράξη. Σκοπός του είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη,  όπου αυτή μπορεί να είναι βιώσιμη, απεγκλωβίζοντας την επιχειρηματικότητα από κορεσμένα στερεότυπα ». Όπως αναφέρουν και οι ίδιοι έχεις μια τρελή ιδέα? Θέλεις να κάνεις τα πράγματα να συμβούν? Join the Farm…

Καινοτόμες δράσεις και υπηρεσίες

JOIN THE FARM

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes