Βιολογική Γεωργία – Μια Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών έχει ήδη αρχίσει να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη γεωργική παραγωγή σε πολλές περιοχές. Στο εγγύς μέλλον, αναμένεται να αλλάξει τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες και η συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι ξηρασίες και οι πλημμύρες αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες για τη γεωργική παραγωγή. Πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές οι οποίες θα προστατεύσουν την παραγωγή τροφίμων και θα κάνουν τις καλλιέργειες πιο ανθεκτικές στις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής.

To IFOAM EU Group κυκλοφόρησε μια νέα μελέτη για το θέμα της αλλαγής του κλίματος με τίτλο «Βιολογική Γεωργία – Μια στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». Η μελέτη παρουσιάζει μια συλλογή από άρθρα ερευνητών οι οποίοι, με μια διεπιστημονική προσέγγιση, αναλύουν επιστημονικά δεδομένα και επιδεικνύουν τις δυνατότητες της βιολογικής γεωργίας, ως ένα ολιστικό αειφόρο σύστημα παραγωγής, το οποίο συμβάλλει στην αύξηση της προσαρμοστικότητας των γεωργών στην αλλαγή των κλιματικών συνθηκών. Στα θέματα περιλαμβάνονται, πρακτικές της βιολογικής γεωργίας ως επένδυση στην ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή (A. Müller & A. Gattinger), εστίαση στα δεδομένα της Βόρειας Ευρώπης (J.E Olesen), τις περιοχές της Μεσογείου (E. Aguilera, G. Guzmán & L. Ortolani ) και μια ανάλυση του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την προσαρμογή της Γεωργίας στην κλιματική αλλαγή (A. Kölling and T. Elola-Calderón).

Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη κάνοντας κλικ στην εικόνα:

 

IFOAM Climate Change Dossier

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes