Νέος Κανονισμός για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες

Νέος Κανονισμός για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες Δημοσιεύτηκε στις 21 Ιουνίου 2012 ο νέος Κανονισμός 508/2012 για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. Οι αλλαγές που περιγράφονται στον τροποποιητικό κανονισμό αφορούν κυρίως τους φορείς που είναι...
readmore

Αμοιβαία αναγνώριση των βιολογικών προϊόντων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Αμοιβαία αναγνώριση των βιολογικών προϊόντων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ Στις 15 Φεβρουαρίου 2012 δημοσιεύτηκε ο νέος Εκτελεστικός Κανονισμός 126/2012 ο οποίος αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.  Βάσει του νέου Κανονισμού, ο οποίος...
readmore

Δημοσίευση των Φορέων Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων σε Τρίτες Χώρες

Δημοσίευση των Φορέων Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων σε Τρίτες Χώρες Δημοσιεύτηκε στις 07 Δεκεμβρίου 2011 στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 1267/2011, σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων...
readmore

Αναγνώριση από ΕΕ των Καναδικών Βιολογικών Προϊόντων

Αναγνώριση από ΕΕ των Καναδικών Βιολογικών Προϊόντων Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 590/2011 της Επιτροπής, ο οποίος δημοσιεύτηκε την 20η Ιουνίου 2011, συμπεριέλαβε τον Καναδά στον κατάλογο των τρίτων χωρών με Κανόνες Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων και Συστήματα Ελέγχου...
readmore

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes