Αμοιβαία αναγνώριση των βιολογικών προϊόντων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Στις 15 Φεβρουαρίου 2012 δημοσιεύτηκε ο νέος Εκτελεστικός Κανονισμός 126/2012 ο οποίος αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.  Βάσει του νέου Κανονισμού, ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό 1235/2008 περί εισαγωγών βιολογικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες, τα προϊόντα που θα εισάγονται από ΗΠΑ ως παραγόμενα με ισοδύναμο σύστημα παραγωγής και ισοδύναμο σύστημα ελέγχου είναι τα προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής (νωπά και μεταποιημένα) εξαιρουμένων των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

Ύστερα από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα διαπραγματεύσεων, προέκυψε αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ όσον αφορά τα Πρότυπα παραγωγής βιολογικών προϊόντων, ήτοι του Κανονισμού (ΕΕ) 834/2007 και του Organic Foods Production Act. Η συμφωνία ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης BIOFACH 2012 στη Νυρεμβέργη. Η συμπερίληψη των ΗΠΑ στη λίστα Τρίτων Χωρών που εφαρμόζουν ισοδύναμα Συστήματα Παραγωγής και Ελέγχου βιολογικών προϊόντων, ισχύει έως τα τέλη Ιουνίου 2015.

Η συμφωνία αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για τον κλάδο καθώς, ΕΕ και ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες αγορές βιολογικών προϊόντων παγκόσμια με τζίρο που ξεπέρασε για το 2011 τα 50 εκατ. δολάρια. Αξιωματούχοι των επίσημων Αρχών και από τις δύο πλευρές τονίζουν ότι δίδονται πλέον νέες και ισχυρές προοπτικές για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας. Ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ Κος Dacian Ciolos δήλωσε: “Η συμφωνία αυτή έχει διπλή προστιθέμενη αξία. Από τη μία πλευρά, οι βιοκαλλιεργητές και οι παραγωγοί τροφίμων θα ωφεληθούν από την ευκολότερη πρόσβαση, με λιγότερη γραφειοκρατία και λιγότερο κόστος, τόσο για την αγορά των ΗΠΑ όσο και για τις αγορές της ΕΕ, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Επιπλέον, βελτιώνει τη διαφάνεια σχετικά με τα βιολογικά πρότυπα παραγωγής και ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την αναγνώριση των βιολογικών προϊόντων. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα, τοποθετώντας τις γεωργικές εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σε ένα νέο επίπεδο συνεργασίας“. Αντίστοιχα η αναπληρώτρια Υπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ κα Merrigan δήλωσε: “Αυτή η συνεργασία συνδέει τους βιοκαλλιεργητές και τις επιχειρήσεις από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού με ένα ευρύ φάσμα νέων ευκαιριών για την αγορά“.

Το καθεστώς ελεύθερης διακίνησης βιολογικών προϊόντων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2012.

Ο νέος Εκτελεστικός Κανονισμός διατίθεται στη σελίδα μας Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί.

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes