Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιολογική γεωργία

EU_logoΗ βιολογική γεωργία και η παραγωγή βιολογικών προϊόντων επηρεάζουν σημαντικά τον γεωργικό τομέα της ΕΕ. Μπορούν να εξασφαλίσουν μια εναλλακτική και προσανατολισμένη στην αγορά επιλογή για τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων οι οποίοι επιθυμούν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.
Στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, η βιολογική παραγωγή στηρίζεται με ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, πολιτικές και νομοθεσίες. Στόχος της προσέγγισης αυτής είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, με ταυτόχρονη δημιουργία συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών βιολογικών προϊόντων στις 27 χώρες της ΕΕ. Οι κανόνες που διέπουν τη βιολογική παραγωγή καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής .

Η βιολογική γεωργία αφορά ένα σχετικά μικρό μέρος των καλλιεργούμενων γεωργικών εκτάσεων -περίπου το 5%- αλλά η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα αυξάνεται συνεχώς. Γεννάται όμως το ερώτημα: με τις συνθήκες της σημερινής οικονομικής ύφεσης, οι καταναλωτές θα εξακολουθήσουν να στρέφονται προς ένα βιωσιμότερο μοντέλο ζωής καταναλώνοντας όλο και περισσότερα βιολογικά προϊόντα;

Θέματα που θίγει η διαβούλευση

Σ’ αυτή τη διαβούλευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε τη γνώμη σας σχετικά με το πώς μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα η βιολογική γεωργία.

Σημαντικά θέματα:

  • απλούστευση του νομικού πλαισίου με ταυτόχρονη εξασφάλιση ενισχυμένων προτύπων

  • συνύπαρξη γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤΟ) καλλιεργειών και βιολογικής γεωργίας

  • βελτίωση των συστημάτων ελέγχου και του εμπορικού καθεστώτος για τα βιολογικά προϊόντα

  • συνέπειες των νέων κανόνων επισήμανσης (ιδίως η υποχρεωτική πλέον χρήση του ευρωπαϊκού λογότυπου για όλα τα βιολογικά προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ – συμβάλλει ο συγκεκριμένος λογότυπος στην καλύτερη προβολή των βιολογικών προϊόντων;)

Άλλα θέματα:

  • Σχέδιο δράσης: το 2004, η Επιτροπή ξεκίνησε την εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ευρώπη, το οποίο έδωσε νέα ώθηση στον τομέα. Η διαβούλευση αυτή δίνει την ευκαιρία να ζητηθεί η γνώμη του κοινού σχετικά με τομείς για τους οποίους χρειάζεται ενδεχομένως ένα νέο σχέδιο δράσης.

  • Έλεγχοι: για την ανάπτυξη του τομέα, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο των ελέγχων. Ορισμένες πρόσφατες περιπτώσεις απάτης καθιστούν εμφανή την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων και αυστηρότερης εφαρμογής των κανόνων.

  • Εισαγωγές: έχει θεσπιστεί καθεστώς εισαγωγής για να ρυθμίζονται οι αυξανόμενες διεθνείς εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των βιολογικών προϊόντων. Λόγω της ταχείας ανάπτυξης της αγοράς αυτής, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του εμπορίου βιολογικών προϊόντων στο μέλλον.

Για να συμμετάσχετε στη διαβούλευση αυτή, θα πρέπει να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο προτείνει αναθεώρηση θεμάτων που σχετίζονται με τη βιολογική γεωργία και διατίθεται σε όλες τις επίσημες Ευρωπαϊκές γλώσσες. Ο απαιτούμενος χρόνος δεν ξεπερνά τα 15 λεπτά.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes