6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Βιολογική Γεωργία

6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Βιολογική Γεωργία . “Έξυπνη αλλαγή προς μια αειφόρο Κοινή Γεωργική Πολιτική” Το 6ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Βιολογική Γεωργία στη Δανία, λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Κοινής...
readmore

Διεθνές Συνέδριο για την ασφάλεια τροφίμων από το IFOAM EU Group

Διεθνές Συνέδριο για την ασφάλεια τροφίμων από το IFOAM EU Group Το IFOAM EU Group σε συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών, το TP organics και τον Ευρωβουλευτή Martin Häusling διοργανώνουν Συνέδριο στις 9 Νοεμβρίου 2011 στις Βρυξέλλες το οποίο πραγματεύεται την ασφάλεια τροφίμων και την...
readmore

IFOAM EU: Κατευθυντήρια Οδηγία για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα βιολογικά προϊόντα

IFOAM EU: Κατευθυντήρια Οδηγία για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα βιολογικά προϊόντα Το IFOAM EU Group δημοσίευσε την πρώτη έκδοση του εγγράφου “Κατευθυντήρια Οδηγία για το Διεθνές Εμπόριο σχετικά με τις Επιμολύνσεις από υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα Βιολογικά Προϊόντα ”. Η κατευθυντήρια οδηγία παρέχει...
readmore

Η Βιολογική Γεωργία ως Σύστημα για την εφαρμογή πολιτικής

Η Βιολογική Γεωργία ως Σύστημα για την εφαρμογή πολιτικής Το IFOAM EU Group κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση για τη βιολογική γεωργία: «Βιολογική Γεωργία: προσέγγιση του συστήματος με στόχο την ανταπόκριση στην πρόκληση της αειφορίας“ Η αλλαγή του κλίματος, η απώλεια της...
readmore

5o Ευρωπαϊκό Συνέδριο Βιολογικής Γεωργίας

5o Ευρωπαϊκό Συνέδριο Βιολογικής Γεωργίας Το IFOAM EU Group και η Ουγγρική Προεδρία της ΕΕ σε συνεργασία με το Ουγγρικό Υπουργείο Ανάπτυξης της Υπαίθρου, τον Οργανισμό Biokontroll Hungária και την Magyar Biokultúra Szövetsé διοργανώνουν Συνέδριο με θέμα: “Η Βιολογική Γεωργία ως...
readmore

« Previous Entries Next Entries »

line
footer
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes